ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ (09-10/11/19)

Το πρόγραμμα της Ακαδημίας για το Σαββατοκύριακο!