Έδρα της ομάδας μας είναι το δημοτικό αθλητικό κέντρο της Κοζάνης με χωρητικότητα 4.000 θέσεων,
από τις οποίες οι 600 βρίσκονται στο κέντρο της κερκίδας κάτω από το στέγαστρο.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΑΛΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ