ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2016-17

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2016-17

Κύπελλο ΕΠΣ Κοζάνης
ΔΑΚ Κοζάνης

Κύπελλο ΕΠΣ Κοζάνης
Νεάπολης Κοζάνης

Κύπελλο ΕΠΣ Κοζάνης
ΔΑΚ Κοζάνης

Κύπελλο ΕΠΣ Κοζάνης
Βατερού Κοζάνης

Κύπελλο ΕΠΣ Κοζάνης
ΔΑΚ Κοζάνης