ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόεδρος της Κοζάνης για ενδέκατο συνεχόμενο χρόνο (2007-τώρα) είναι ο επιχειρηματίας Αγάπιος Γαβριηλίδης.

Ο Πρόεδρος της Κοζάνης Αγάπιος Γαβριηλίδης
Ο Πρόεδρος της Κοζάνης Αγάπιος Γαβριηλίδης