ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πρόεδρος της Κοζάνης για δέκατο συνεχόμενο χρόνο (2007-τώρα) είναι ο επιχειρηματίας Αγάπιος Γαβριηλίδης.

Ο Πρόεδρος της Κοζάνης Αγάπιος Γαβριηλίδης
Ο Πρόεδρος της Κοζάνης Αγάπιος Γαβριηλίδης